+38 (044) 222 96 73             +38 (098) 311 24 76
+38 (067) 502 99 36             +38 (099) 085 58 28

Инфострах Hub
Автострахование   |   Имущество   |   Туризм   |   Здоровье   |   Ответственность   |   Обязательное страхование   |   Финансовые риски

5000 грн в подарок от "Инфострах Hub"

10 августа 2016

"Инфострах Hub" проводит акцию. Подарком является договор от несчастного случая на 5000 грн.

Офіційні умови проведення акції
«Договір НВ в подарунок»

1. Загальні положення

1.1. Акція «Договір страхування НВ в подарунок» (надалі – «Акція») є рекламною кампанією, спрямованою на залучення нових клієнтів інтернет-порталом «Інфострах Hub» (надалі – «Інфострах»).
1.2. Iніціатором та організатором Акції є «Інфострах».


2. Учасники Акції
2.1. Учасниками Акції (надалі – «Учасники») можуть бути дієздатні фізичні особи, які є резидентами України та на день проведення акції досягли 18-річного віку.
2.2. В Акції не можуть брати участь співробітники «Інфострах» та їхні родичі.


3. Умови Акціїї
3.1. За умовами акції Учасник може отримати в подарунок договір добровільного страхування від НВ на транспорті.
3.2. Під договором страхування розуміється – Договір добровільного страхування від нещасного випадку на транспорті. Умови вищевказаного договору:
Загальна страхова сума по договору страхування 5000 грн.
Ліміт відповідальності на одну Застраховану особу за цим Договором становить 1000 грн.

Страховими ризиками є наступні події, що мають ознаки ймовірності та випадковості настання та сталися із Страхувальником (Застрахованою особою) під час дії Договору внаслідок нещасного випадку на транспорті :
- смерть Страхувальника (Застрахованої особи);
- первинна інвалідність І - ІІІ групи Страхувальника (Застрахованої особи);
- травмування Страхувальника (Застрахованої особи).

Страховими випадками згідно з Договором є події з числа вище зазначених, що документально підтверджені, з настанням яких виникає обов’язок Страховика здійснити страхову виплату (її частину) Страхувальнику (Застрахованій особі) .

Нещасним випадком за цим Договором є дорожньо-транспортна пригода (ДТП): подія, що сталася під час руху автотранспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди, а саме: зіткнення транспортних засобів під час руху хоча б одного з них; зіткнення транспортного засобу під час руху з рухомими і нерухомими об’єктами; перекидання транспортного засобу під час руху.

Травмуванням за Договором є результат нещасного випадку, що призвів до тимчасової непрацездатності Застрахованої особи (для непрацюючих осіб та дітей - перебування на амбулаторному або стаціонарному лікуванні) не менше ніж на 7 календарних днів.

Територія дії - Україна, за виключенням тимчасово окупованих територій та територій проведення антитерористичної операції.

3.3. Подарунком вважається придбання договору страхування НВ за 1 (одну) грн.
3.4. Для отримання договору страхування НВ учасник має пройти реєстрацію на «Інфострах».
3.5. Для реєстрації необхідно внести данні в форму передбачену на інтернет-порталі «Інфострах».
3.6. Після отримання даних спеціалісти «Інфострах» телефонують Учаснику для підготовки оригіналу договору страхування НС.
3.7. Оригінал договору страхування Учасник зобов’язаний забрати в офісі «Інфострах» за адресою м. Київ, вул. Миропільська 13-Б, офіс 35.

4. Заключні положення
4.1. Дані Умови обов’язкові для виконання.
4.2. Інформування щодо проведення Акції здійснюється шляхом розміщення умов акції на «Інфострах» (infostrax.com.ua), на сторінці «Інфострах» в Фейсбуці, рекламі на радіо, друкованій продукції. Детальні Умови Акції, всі зміни та доповнення до Умов розміщуються на «Інфострах» (infostrax.com.ua).
4.3. Своєю участю в Акції Учасники надають «Інфострах» право, безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»: отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Переможці погоджуються на проведення фотозйомки за їх участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у Акції, а також погоджуються, що їх ПІБ та фотоматеріали за їх участі можуть бути оприлюднені або використані «Інфострах» з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати «Інфострах». Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані «Інфострах» без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань тощо із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.
4.4. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає «Інфострах». Рішення «Інфострах» є остаточним та оскарженню не підлягає.

^ Наверх