+38 (044) 222 96 73             +38 (098) 311 24 76
+38 (067) 502 99 36             +38 (099) 085 58 28

Инфострах Hub
Автострахование   |   Имущество   |   Туризм   |   Здоровье   |   Ответственность   |   Обязательное страхование   |   Финансовые риски

МТСБУ здійснюватиме виплати по зобов’язаннях ТДВ «СК «Київ РЕ» за шкоду, заподіяну майну

07 октября 2020
МТСБУ здійснюватиме виплати по зобов’язаннях ТДВ «СК «Київ РЕ» за шкоду, заподіяну майну

Наші юристи готові надати Вам консультацію та підготувати комплект документів для отримання відшкодування за невиконаними зобов’язаннями страховика, а саме «СК «Київ РЕ».

Прямий номер/вайбер юриста (063) 532-95-77 Олег


МТСБУ розпочинає врегулювання страхових випадків за зобов’язаннями ТДВ «СК «Київ РЕ». 1 серпня 2019 року компанія втратила право укладати договори ОСЦПВ у зв’язку з втратою статусу асоційованого члена МТСБУ.

   Відшкодування за невиконаними зобов’язаннями страховика буде здійснюватися як спосіб виконання МТСБУ зобов`язання з повернення ТДВ «СК «Київ РЕ» залишку коштів його гарантійного внеску у фонді захисту потерпілих  МТСБУ. Такі виплати МТСБУ не відносяться до регламентних виплат і здійснюються МТСБУ добровільно на підставі порядку, встановленому МТСБУ. Згідно з ч. 4 ст. 175 ГК України встановлено: "4.Суб'єкти господарювання у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами, можуть добровільно брати на себе зобов'язання майнового характеру на користь інших учасників господарських відносин (благодійництво тощо). Такі зобов'язання не є підставою для вимог щодо їх обов'язкового виконання".

     Прийом документів для виконання зобов’язань за ТДВ «СК «Київ РЕ» зі сплати страхового відшкодування за шкоду, заподіяну майну потерпілих-фізичних осіб, буде здійснюватися в період з 01.10.2020 по 31.12.2020. Документи необхідно надіслати поштою на адресу МТСБУ: 02002, Київ-2, а/с 272.

     Граничну суму відшкодування за зобов’язаннями ТДВ «СК «Київ РЕ» на одного потерпілого визначить Президія МТСБУ з урахуванням отриманих МТСБУ заяв, які прийняті до розгляду та визнані МТСБУ, та розміру наявного залишку коштів гарантійних внесків страховика до фонду захисту потерпілих.

     Виплати страхових відшкодувань за шкоду, заподіяну майну потерпілих, здійснюватимуться з урахуванням наступного:

заява про виплату страхового відшкодування подається фізичною особою-потерпілим або його представником чи спадкоємцем (форма заяви додається);

До заяви додаються:

а) копія паспорту громадянина (засвідчена заявником), а в разі його відсутності інший документ, яким відповідно до законодавства України може посвідчуватися особа заявника, якщо заявником є фізична особа;

б) копія довідки про присвоєння одержувачу коштів ідентифікаційного номера (завірена заявником) платника податку (за умови його присвоєння);

в) копія документу, що підтверджує право власності на пошкоджене майно (завірена заявником);

договір страхування укладено ТДВ «СК «Київ РЕ» не пізніше ніж 02.08.2019, початок дії такого договору не пізніше 02.08.2019;

шкода нанесена життю, здоров’ю або майну потерпілого – фізичної особи;

- одержувачем виплат є виключно потерпілі – фізичні особи, яким заподіяна шкода,  їх законні представники, визначені у ч.ч. 1 та 2 ст. 242 Цивільного кодексу України, чи спадкоємці;

- страхові виплати здійснюються за заявами, що надійдуть до МТСБУ до 30.12.2020;

виплати страхового відшкодування за шкоду, заподіяну майну потерпілих-фізичних осіб, здійснюються у розмірі оціненої шкоди, але не вище визначеної Президією МТСБУ граничної суми виплати страхового відшкодування на одного потерпілого.

     Для прийняття МТСБУ рішення про здійснення страхового відшкодування до заяви на відшкодування шкоди, крім зазначених вище документів, обов’язково мають додаватися:

     У разі, якщо спір щодо виплати страхового відшкодування чи відшкодування шкоди розглядався у суді та прийнято рішення про задоволення позову, до заяви необхідно додати  наступні документи:

а) засвідчену судом копію судового рішення про стягнення страхового відшкодування чи відшкодування шкоди;

б) оригінал чи засвідчену копію листа органу  виконавчої служби щодо результатів виконання судового рішення - у разі, якщо подавалася заява про примусове виконання судового рішення;

в) письмове обґрунтування причин неподання заяви про примусове виконання судового рішення - у разі, якщо спір щодо виплати страхового відшкодування чи відшкодування шкоди розглядався у суді та прийнято рішення про задоволення позову, однак заява про примусове виконання такого рішення не подавалася.

     У разі, якщо спір щодо виплати страхового відшкодування чи відшкодування шкоди не розглядався у суді, до заяви необхідно додати  наступні документи:

а) засвідчену судом копію постанови суду про притягнення до адміністративної відповідальності особи, цивільно-правова відповідальність якої застрахована (її працівника), або інший документ, що підтверджує наявність підстав для настання цивільно-правової відповідальності такої особи;

б) оригінал, або належним чином засвідчену копію автотоварознавчого дослідження щодо встановлення розміру шкоди, складеного відповідно до чинного законодавства, з обов’язковим долученням оригіналів фотографій пошкодженого ТЗ та копії документів про право на здійснення оціночної діяльності особи, яка проводила дослідження, та оригінал, або належним чином засвідчену копію автотоварознавчого дослідження щодо встановлення вартості ТЗ після ДТП в разі визнання ТЗ фізично знищеним;

в) документальне підтвердження наявності полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, за яким може здійснюватися виплата,  – у разі відсутності в єдиній централізованій базі даних МТСБУ відомостей, що підтверджують наявність та чинність на дату відповідної дорожньо-транспортної пригоди такого страхового полісу.

 

     Нагадуємо, що в частині відшкодування шкоди, завданої життю та/або здоров’ю потерпілого, МТСБУ здійснює відшкодування  в межах залишку коштів ТДВ «СК «Київ РЕ» в фонді захисту потерпілих незалежно від дати подання заяви на виплату.

Джерело: МТСБУ

Подписывайтесь на новости ИНФОСТРАХ Hub в соцсетях Facebook и ВКонтакте.

^ Наверх